Akademija

Spartanska akademija je pilot projekat našeg kluba u nastojanjima da promovišemo fleg fudbal kao inicijalni korak u procesu formiranja igrača i timova američkog fudbala u budućnosti. Naša je vizija da u saradnji sa osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, omogućimo kreiranje školskih timova, te posljedično i lige fleg fudbala Kantona Sarajevo.

Osim same igre, želimo mladim ponuditi i set vještina upravljanja timom, imenom i promocijom svog školskog tima, kako bi isti timovi ostajali u naslijeđe generacijama koje dolaze.

Sve aktivnosti sprovodimo uz saglasnost roditelja, škola, kao i Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS. Trenutno surađujemo sa IV gimnazijom, I gimnazijom, Bloom secondary school i Katoličkim školskim centrom.

Academy is a pilot project of our club aiming to promote the sport in the city of Sarajevo. We are working with high-school kids teaching them and practicing flag football as a first phase in their development into football players.

Our goal is to make school teams and eventually a Sarajevo city league of flag football. We do all of the activities with approval of Ministry of education as well as in cooperation with parents and schools.